tractor Sales

New Holland 3600 Full Set Tractor For Sale, Second Hand Tractor For Sale in Karnataka

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಸರು : New Holland 3600 ಫುಲ್ ಸೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು 2021 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಬಂದು 1st ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು : ಇಂಜಿನ್, ಟ್ರಾಲಿ, ಬಿತ್ತುವ ಕುರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಗುವುದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನ್ ಸೇರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹುಡ್ಡು ಬಂಪರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಟೈಯರ್ ಕಂಡೀಶನ್ …

New Holland 3600 Full Set Tractor For Sale, Second Hand Tractor For Sale in Karnataka Read More »

Massey Ferguson 6028 Tractor For Sale || Second Hand Tractor For Sale in Kannada

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಸರು : Massey Ferguson 6028 ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು 2020 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಬಂದು 2nd ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು : ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹುಡ್ಡು ಬಂಪರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಟೈಯರ್ ಕಂಡೀಶನ್ 80% ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ …

Massey Ferguson 6028 Tractor For Sale || Second Hand Tractor For Sale in Kannada Read More »

Mahindra 275 Sarpancha Tractor For Sale || Second Hand Tractor For Sale in Karnataka

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ     ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಸರು : Mahindra 275 Sarpanch ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು 2009 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಬಂದು 2nd ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು : ಇಂಜಿನ್, ರಾಶಿ ಮಿಷನ್, ಒಟ್ಟು 2 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹುಡ್ಡು ಬಂಪರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಟೈಯರ್ ಕಂಡೀಶನ್ 30%. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ …

Mahindra 275 Sarpancha Tractor For Sale || Second Hand Tractor For Sale in Karnataka Read More »

Kubota A211N Mini Tractor Full Set For Sale || 9902894529 || Second Hand Tractor For Sale in Kannada

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ     ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಸರು : Kubota A211N ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ (FULL SET) ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು 2017 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಬಂದು 1st ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು : ಇಂಜಿನ್, ರೋಟರ್, 2 ಕಬ್ಬು ಜಗ್ಗುವ ಟ್ರಾಲಿ, ರಾಶಿ ಮಿಷನ್, 5 ರ ಗುರುದಾಳ್, 3 ರ ಗುರುಕ, 2 ರ ಕುಂಟಿ ದಿಂಡು, ಹಾಗೂ …

Kubota A211N Mini Tractor Full Set For Sale || 9902894529 || Second Hand Tractor For Sale in Kannada Read More »

Mahindra Sarpanch 475 Full Set Second Hand Tractor For Sale

Mahindra Sarpanch 475 Full Set Second Hand Tractor For Sale ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ 1) Tracter Name : Mahindra Sarpancha 475 2) Rate : 5,50,000- 3) Adress : Raichur, Raichur, Matamari, 4) Modal : 2016 5) Owner 1st Party 6) Attachment : Engine,Trally, 2 Madikke, 5 Madikke, Yenni Tank, Kuntti, Katri Kunnti 7) Tyre Available …

Mahindra Sarpanch 475 Full Set Second Hand Tractor For Sale Read More »

Mahindra 575 Cheap Rate Tractor For Sale || 8951336774 || Second Hand Tractor For Sale in Karnataka

Mahindra 575 Cheap Rate Tractor For Sale || 8951336774 || Second Hand Tractor For Sale in Karnataka ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ Tracter Name : Mahindra 575 Rate : 1,70,000 Fnila – 1,30,000 Adress : Raichur, Lingasugur, Kalalpur Modal : 2007 1st Party : 2 Only engine Tyre Available : Reboot 25% Documents : Clear …

Mahindra 575 Cheap Rate Tractor For Sale || 8951336774 || Second Hand Tractor For Sale in Karnataka Read More »

Scroll to Top